Kodukord

Reeglid ja kodukord mängumaailmas

 

• Jakobsoni Mängumaailmas olevad lapsed peavad olema täiskasvanute valve all. Järelvalveta on lubatud jätta üle 6-e aastaseid ise hakkama saavaid lapsi, kuid mitte kauemaks kui 2 tundi;
• Jakobsoni Mängumaailmas võib ringi liikuda vahetusjalanõudes. Välisriided ja – jalanõud jäetakse selleks ettenähtud kohta.
• Lubatud on kasutada kõiki mänguasju (vastavalt vanusele);
• Võimalus on vaadata telerit, mängida PlayStationiga (aparatuure sisse ja väljalülitada võib ainult mängukeskuse töötaja);
• Mängumaailmas käitutakse heatahtlikult ja sõbralikult kõikide ümbritsevate inimeste ja asjade suhtes
• Pärast peo või mängimise lõppu taasta palun peoruumis/mängumaailmas selline olukord, mis oli ka Sinu saabudes.
• Laste turvalisuse ja ohutuse eest Jakobsoni Mängumaailmas vastutavad nende vanemad või saatjad.
• Jakobsoni Mängumaailm ei vastuta külastajate tervisekahjustuste ja vigastuste eest.
• Jakobsoni Mängumaailm ei vastuta külaliste järelevalveta asjade, rõivaste ja jalanõude eest.
• Keelatud on minna toidu, joogi, nätsu või mõne muu määrduva esemega mänguväljakule/liikluslinnakusse;
• Keelatud on mängida teravate või ohtlike esemetega;
• Keelatud on viia väikseid mänguasju ja detaile välja oma pesadest (pane kõik mängukomplektid peale mängimist tagasi (lauamängud, puzzled jms));
• Jakobsoni Mängumaailmas olevad mänguasjad on mängumaailma omand ja mõeldud kasutamiseks ainult mängumaailmas. Mänguasju ei ole lubatud koju viia;
• Jakobsoni Mängumaailma kõikides ruumides on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi ja teiste uimastavate ainete tarbimine;

Reeglid ja kodukord liikluslinnakus

 

• Jakobsoni Mängumaailma liikluslinnas on kohustuslik järgida liiklusreegleid
• Väiksemad lapsed liiklevad liikluslinnas lapsevanema järelvalve all, kes vastutab, et laps ei sõidaks vastassuunavööndis, keelava fooritulega ega teistele autodele otsa
• Keelatud on: vastassuunas sõitmine, sõidukitega üksteise rammimine, hooletu liiklemine, ebaviisakas käitumine, Jakobsoni Mängumaailma liikluslinna vara tahtlikult kahjustamine
• Kui mõni sõiduk või muu liikluslinna vara on lõhutud, on täiskasvanu kohus teavitada sellest Jakobsoni Mängumaailma töötajat
• Väiksemate elektriautodega võivad sõita lapsed max 30 kg, suuremate elektriautodega max 40 kg. Tõukeratastega max. 80kg

 

Broneerimistingimused

 

Küsimuste korral pöördu Jakobsoni Mängumaailma administraatori poole, ta aitab Teid alati meeleldi.
Vajadusel võib administraator teha märkusi ja kutsuda korrale Jakobsoni Mängumaailmas reegleid rikkuvaid isikuid.
Jakobsoni Mängumaailma vara tuleb lõhkumise korral hüvitada.
Jakobsoni Mängumaailmas on videovalve.

 

ADMINISTRATSIOONIL ON ÕIGUS REEGLITE RIKKUMISE EEST KARISTADA TRAHVIGA VÕI LOOBUDA TEENUSE OSUTAMISEST